Warning: Can't open file: './drupal6_p/watchdog.frm' (errno: 24 - Too many open files) query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:121:\"mysqli_query(): (HY000/23): Out of resources when opening file \'/tmp/#sql_770b_0.MYI\' (Errcode: 24 - Too many open files)\";s:5:\"%file\";s:63:\"/var/www/html/lib/lib.uni-obuda.hu/includes/database.mysqli.inc\";s:5:\"%line\";i:115;}', 3, '', 'http://lib.uni-obuda.hu/node/33', '', '54.234.38.8', 1455064279) in /var/www/html/lib/lib.uni-obuda.hu/includes/database.mysqli.inc on line 135 Warning: Can't open file: './drupal6_p/watchdog.frm' (errno: 24 - Too many open files) query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:334:\"Can't open file: './drupal6_p/watchdog.frm' (errno: 24 - Too many open files)\nquery: SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme = 'genesis_uni' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module\";s:5:\"%file\";s:61:\"/var/www/html/lib/lib.uni-obuda.hu/modules/block/block.module\";s:5:\"%line\";i:433;}', 3, '', 'http://lib.uni-obuda.hu/node/33', '', '54.234.38.8', 1455064279) in /var/www/html/lib/lib.uni-obuda.hu/includes/database.mysqli.inc on line 135 EISZ ISMERTETŐ | Óbudai Egyetem Könyvtára
Skip to main content

EISZ ISMERTETŐ

EISZ logo

Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti program célja, hogy a felsőoktatás és a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus információforrásokat központilag, nemzeti licenc alapján vásárolja meg, melynek eredményeként az eddigieknél lényegesen több információt tud biztosítani. Az EISZ fontos része a felsőoktatási fejlesztési programnak és hazánk euroatlanti integrációjának, mivel jelentősen megnöveli a magyar felsőoktatási intézmények versenyképességét, és egyben elősegíti az információhoz való hozzáférés demokráciájának kiterjesztését is. Az Oktatási Minisztérium által 2000-ben készített felmérés eredménye alapján a magyarországi felsőoktatási könyvtárakban megkérdezettek a következő három elektronikus információforrást jelölték a legfontosabbnak.

Első lépésben így - az egyéb szolgáltatások mellett - ezek az alábbi adatbázisok kerültek az Elektronikus Információszolgáltatás körébe:

  

Web of Science

A Web of Science (WoS) az ISI (Institute for Scientific Information) bibliográfiai adatbázisa. Interdiszciplináris adatbázis, amelynek heti frissességgel közreadott anyaga a tudomány egész területére kiterjed. Tudományos szempontok szerint rendszerez, valamint sokoldalú keresést biztosít. Kizárólag a WoS szolgáltatása a citációs index, amely lehetővé teszi a tudománymetriai elemzéseket, mivel a cikkek bibliográfiai adatain kívül a szerzői hivatkozásokat is feltárja. A Web of Science három adatbázis három fő tudományterületre osztva rendszerez:

1. Arts & Humanities Citation Index: Bölcsészettudományi és művészeti index, mely 25 kategóriában tartalmazza, 1140 teljes folyóirat anyagát, valamint a vonatkozó cikkeket 7000 társadalomtudományi és tudományos folyóiratból.

2. Science Citation Index Expanded & SciSearch: Természet- és műszaki tudományos index, amely 160 tudományterületet ölel fel, s 5800 akadémiai és alkalmazott műszaki tudományos dokumentumot tartalmaz, ebből 140 könyvet.

3. Social Sciences Citation Index & Social SciSearch: Társadalomtudományi index, mely 55 kategóriában tartalmazza 1700 folyóirat teljes anyagát, valamint 5700 vonatkozó cikket a vezető tudományos és műszaki folyóiratokból.

Science Direct

A ScienceDirect az Elsevier tudományos kiadó fulltext és adatbázis szolgáltatása. Fő profilja a természettudományos, műszaki és orvosi folyóiratok nyomtatott és elektronikus formában való terjesztése. Teljes szövegű hozzáférést biztosít a saját kiadású papíralapú folyóiratok elektronikus változatához, illetve más kiadók e-folyóirataihoz. Az Elsevier Science Direct hazánkban elérhető adatbázisának tartalma:

 • 1350 saját kiadású folyóirat;
 • navigációs lehetőség 30 millió rekord között;
 • 10 000 különböző folyóiratra mutató link, amely a tudományos élet minden területét lefedi;
 • több mint 1,5 millió teljes szövegű cikk az 1995 utáni tartalomból.

A három szolgáltatás - navigációs lehetőséggel a 30 millió rekord között - kombinációja biztosítja a legolcsóbb és legszélesebb körű hozzáférést különböző típusú elektronikus forrásokhoz. Lehetővé teszi a bibliografikus keresést, valamint együttesen oldja meg az adatbázis és a fulltext hozzáférést is. A szolgáltatások sajátossága egyrészt az a tudományos kontroll, amelyet a szolgáltatók az elektronikus folyóiratcsomagok összeállítása, válogatása során érvényesítenek, másrészt az elektronikus folyóiratok feldolgozásának módja, illetve a rendszeren belüli kereshetőség lehetőségei. A három elektronikus adatbázis mellett az Elektronikus Információszolgáltatás rendszere az alábbi forrásokat biztosítja a látogatók számára:

Folyóirattár

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok több mint 40 tudományágban biztosítanak lehetőséget tudósaink számára legfrissebb eredményeik publikálására, a nukleáris kémiától a mikrobiológián át a nyelvtudományig. Az Akadémiai Kiadó közel ötven tudományos folyóiratából 33-nak a Magyar Tudományos Akadémia az alapítója, főszerkesztői magyar akadémikusok, szerkesztőbizottsági tagjai többségükben magyarok. Az EISZ felhasználói számára jelenleg 43 (34 idegen nyelvű és 9 magyar nyelvű) folyóirat érhető el ingyenesen, 1999-ig visszamenőleg. A cikkek kutathatók szerző, cím és absztrakt szerint, és a teljes nyomdaival megegyező tartalom (fulltext) letölthető PDF formátumban. Az új folyóiratfüzetek már hetekkel a nyomdai megjelenés előtt olvashatók online formában.

Akadémiai Elektronikus Könyvtár

A szolgáltatás az Akadémiai Kiadó Angol-magyar, Magyar-angol, Német-magyar, Magyar-német, Francia-magyar és Magyar-francia nagyszótárt, az Idegen szavak és kifejezések szótárát, a Környezetvédelmi lexikont, valamint az Új magyar irodalmi lexikont tartalmazza. A klasszikus nagyszótárak a nagy elődök - Országh László, Halász Előd, Eckhardt Sándor - nyomdokain haladva készültek, de a 21. századra felújított szóanyagot tartalmazzák. Korszerű, szakszerű szókincset kínálnak, irányonként 90 000-190 000 címszóval, összesen közel 800 000 szócikkel. A szótárak felújítása során különösen nagy hangsúlyt kaptak a következő, manapság minden cégnél naponta használt szakterületek: közgazdaságtan, bank, tőzsde, nemzetközi kapcsolatok, informatika és média. Az Idegen szavak és kifejezések szótára napjaink igényeihez igazodva gyűjti össze és mutatja be a magyar nyelvbe bekerült idegen szókészleti elemeket, tájékoztatást ad a nyelvünkben szokásos írásmódjukról és kiejtésükről, s számos szakmai és stílusbeli minősítéssel mutatja meg azt a szövegkörnyezetet, ahol helyesen és indokoltan használhatók. A szótár több mint 30 000 címszót tartalmaz. A Környezet- és természetvédelmi lexikon felöleli a környezetvédelem teljes spektrumát: a biológia, az agrár-környezetvédelem, a földtudományok, a műszaki tudományok, a környezetvédelmi ipari technológiák, a környezet- egészségügy, a környezeti nevelés, a környezetpolitika, különös tekintettel a nemzetközi kapcsolatokra, a környezeti jog, a környezet-gazdaságtan és a környezeti intézmények címszavait. Az Új magyar irodalmi lexikon az 1994-ben megjelent Új magyar irodalmi lexikon javított és bővített változata. A lexikon több mint 11 000 címszót tartalmaz. A szolgáltatás technikai hátterét az Akadémiai Kiadó, az AvignoNet és a NextPage által kifejlesztett Akadémiai Elektronikus Könyvtár program biztosítja. Előnye, hogy egyidejűleg több szótárban is kereshetünk. Mindezt egy könnyen kezelhető webes felületen tehetjük - úgy, hogy a találatok a papírkiadványokkal megegyező adattartalommal és tipográfiával jelennek meg.

Tesztre készen

Az Akadémiai Kiadó és az Idegennyelvi Továbbképző Központ (ITK) együttműködésével jelent meg a Rigó utcai (ORIGÓ Nyelvvizsga) autentikus nyelvvizsga-teszteket feldolgozó Tesztre készen program, angol, német és francia nyelven. A Tesztre készen 1000 db tesztfeladatot alapul véve az alábbi lehetőségeket kínálja:

 • tesztkérdések csoportosítása kategóriák szerint;
 • végtelen számú 50 egységből és egységenként négy disztraktorból feleletválasztós nyelvtani-lexikai teszt generálása;
 • a helyes megoldás megtekintésének lehetősége;
 • a legjobb és a legutolsó eredmény elmentése;
 • a teljesítmény folyamatos értékelése nyelvtani kategóriák szerint;
 • az egyes kategóriákba tartozó feladatok külön kigyűjtése és véletlenszerű sorrendben való megoldási lehetősége;
 • az egyéni szempontok alapján történő tesztgenerálási funkció (a felhasználó megadja, melyik kategóriából hány feladatot kér).

A program nyelvtani összefoglalót, továbbá az egyes nyelvtani kategóriákhoz kapcsolódó interaktív gyakorlatanyagot is tartalmaz. Kiegészítésként a program része 20 darab, szintén autentikus szövegű hallás utáni értés-feladat is megoldási kulccsal együtt, amely az akkreditált nyelvvizsga nyelvi laborban lebonyolított részét szimulálja.

MTI

A Magyar Távirati Iroda Rt. adatbázisa több mint 2,1 millió anyagot tartalmaz. Magában foglalja a Belpolitikai, a Külpolitikai, a Gazdasági, a Sport, az MTI-Press, a Sajtóadatbank szerkesztőségek, az OTS és az Országos Sajtószolgálat kiadott anyagait. Az Európai Unió Adatbank szövegben és grafikában ismerteti a szervezetet, felépítését, történetét, várható eseményeit. A világ országai és kormányai adatbázis a világ független országainak legfontosabb földrajzi és politikai adatait tárja elénk. A Nemzetközi szervezetek adatbázis a jelentősebb politikai, gazdasági, kulturális, társadalmi szervezetek lényeges adatait tartalmazza.

A Scriptum Kiadó szakszótárai

Az elérhető szótárak:

 • Angol-magyar műszaki szótár
 • Angol-magyar informatikai szótár
 • Angol-magyar gazdasági szótár
 • Német-magyar közgazdasági
 • Francia-magyar közgazdasági
 • Orosz-magyar közgazdasági
 • Angol-magyar bank- és tőzsdeszótár
 • Német-magyar bankszótár
 • Német-magyar külkereskedelmi szótár
 • Angol-magyar építészeti szótár
 • Orosz-magyar nagyszótár
 • Spanyol-magyar kéziszótár
 • Magyar szókincstár

A szótárfelület használata:

A GIBWEB négy ablakrészre osztja a WWW böngészőt:

 • Fejléc (a GIB szótársorozat emblémája mellett néhány hasznos utalás található itt),
 • Szótár és keresőkártya kiválasztás (itt adható meg, hogy melyik szótár mely részében akar keresni),
 • Beíró ablak (a keresendő szó vagy kifejezés begépelésére),
 • Találatok (itt jelenik meg a keresés eredménye).
 1. Kereső kártya kiválasztása Először a használni kívánt szótár nevére kattintsunk! A szótár megadása után választhatjuk ki a megfelelő keresőkártyát. Leírásukat szótáranként A szótár-adatbázisok ismertetői rész tartalmazza.
 2. A keresendő szó beírása A kártya kiválasztása után a képernyő bal alsó sarkában található beíró ablakban megjelenő mezőbe kell beírni a keresendő szót vagy kifejezést. Az Enter (egyes billentyűzeteken Return) megnyomásával, vagy az egérrel a Keres feliratú nyomógombra kattintva a keresés megkezdődik.
 3. A találatok kezelése

A hálózat sebességének és a találatok számának függvényében néhány másodperc után a Találatok ablak (jobb oldali széles sáv) felfrissül. Ha a keresés eredményes, akkor a találatok száma és legfeljebb az első 20 címszó megjelenik a képernyőn. Több mint 20 találat esetén a Következő n, illetve Előző n feliratú nyomógombokkal léphet előre és hátra. Ha a keresés eredménytelen, akkor a Találatok ablakban megjelenik a keresett szó/kifejezés - abc szerinti - környezete. A megfelelő szóra kattintva a keresés újraindul, és eredménye ismét a Találatok ablakban jelenik meg. (Egyszerre több szótárban való eredménytelen keresés esetén a rendszer nem biztosítja a környezet megjelenítését. Ebben az esetben javasolt az egyes szótárakban külön-külön a keresés megkísérlése.) (Forrás: http://www.eisz.hu/main.php?folderID=848)

Ugrás az EISZ oldalára: http://www.eisz.hu